Skontaktuj się z nami    

  Logowanie klienta   

  Logowanie pracownika  | 

 

 

Rozwiązania inwentaryzacyjne

 

 

Strona główna>Polski>


Optymalizacja łańcucha dostaw

Zapytania handlowe


Żeby poznać nasze rozwiązania inwentaryzacyjne dla handlu detalicznego i innych sektorów, zadzwoń:

+44 1279 775600

Dane kontaktowe
   Orridge


Wyślij email do Orridge
 


Firma Orridge dostosowała swoje procesy inwentaryzacyjne do obsługi łańcucha dostaw klientów. Optymalizacja łańcucha dostaw to skomplikowana kwestia, którą Orridge pomaga uprościć dzięki dostarczanym danym.

Orridge rozumie, że każdy sprzedawca detaliczny znajduje się w innej sytuacji i musi sprostać innym wyzwaniom. Żeby pomóc sprzedawcom detalicznym w podjęciu świadomej decyzji, zazwyczaj podejmuje się poniższe kroki:

Spotkanie konsultacyjne

Orridge spotyka się z potencjalnym klientem w celu zrozumienia, jaką drogę przebywają jego towary od dostawcy do sali sprzedaży.

 • Czy klient korzysta z zewnętrznego przedsiębiorstwa logistycznego?
 • Czy podejrzewa, że do sklepów trafiają nieprawidłowe dostawy?
 • Jakie środki kontroli są obecnie stosowane?

Omawiając te tematy, tworzy się ważną bazę wiedzy.

Określenie problematycznych obszarów

Sprzedawca detaliczny domyśla się zazwyczaj, które elementy łańcucha dostaw są najsłabsze, ale nie dysponuje żadnymi dowodami na potwierdzenie swoich podejrzeń. Często wiele drobnych kwestii łączy się w problem dużo poważniejszy:

 • Które centra dystrybucyjne są najmniej wydajne?
 • Jak dokładny jest dobór towarów? Kto dokonuje pomiarów w tym zakresie?
 • Czy stosuje się odbiór towarów „w dobrej wierze“?
 • Jakie środki ochrony są stosowane podczas transportu zapasów?
 • Czy oprócz strat fizycznych bierze się pod uwagę straty administracyjne?

Po określeniu najbardziej prawdopodobnych obszarów problemowych trzeba je zbadać.

Wdrożenie próbne

Orridge nie oczekuje od potencjalnego klienta znacznych inwestycji w usługi, jeżeli nie ma uzasadnionych powodów wierzyć, że usługi te doprowadzą do pozytywnych zmian. Dlatego każdy proces rozpoczyna się ostrożnie, po niewielkich kosztach. Próbne wdrożenie usługi polega na wstępnym zebraniu danych ze strategicznych punktów łańcucha dostaw. Dane te są następnie analizowane w celu ustalenia, czy korzystne będzie szerzej zakrojone działanie w tym zakresie.

Działania ukierunkowane

W następnej kolejności podejmuje się działania na większą skalę, żeby określić, czy po podjęciu czynności mających na celu optymalizację łańcucha dostaw najsłabsze obszary nadal sprawiają problemy. Można skoncentrować się na następujących obszarach:

 • Problemy z dostawcami.
 • Nieprawidłowe określenie lokalizacji zapasów.
 • Błędy w doborze towarów.
 • Problemy w identyfikacji zapasów.
 • Straty podczas transportu.
 • Straty administracyjne.

Przy pomocy usługi optymalizacji łańcucha dostaw Orridge można zająć się wieloma innymi kwestiami, ale zdecydowane działania podejmuje się dopiero po oszacowaniu ilościowym i zrozumieniu tych kwestii.

Kontrola

Żeby usługa optymalizacji łańcucha dostaw Orridge była skuteczna, musi dostarczać sprzedawcy detalicznemu autentyczne korzyści. Dlatego Orridge dba o swoją wartość strategiczną, biorąc udział w spotkaniach przeglądowych klienta na odpowiednich etapach przez cały czas trwania procesu. Nasi klienci cenią Orridge jako elastycznego dostawcę, gotowego dostosować swoje podejście. Umożliwia to specjalistyczny zespół programistów, który jest w stanie opracować skuteczne oprogramowanie sprawozdawcze, zapewniające wysokiej jakości informacje, prowadzące do pozytywnych działań. Żeby poznać nasze rozwiązania inwentaryzacyjne, zadzwoń.
 


 

 
   

©1846-2010 Orridge & Co. Wszystkie prawa zastrzeżone | Logowanie klienta | Logowanie pracownika | Wyłączenie odpowiedzialności | Mapa witryny | Inwentaryzacja w handlu detalicznym

Belgium Czech Germany United Kingdom Spain France Italy Netherlands Poland